Berza Naše je bolje Kontakt Q&A
Berza Naše je bolje Kontakt Q&A

Kontakt

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

Tel: +387 51 493 120, 493 121

Faks: +387 51 493 126

E-mail: info@komorars.ba

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-Petak, 8:00 – 16:00 časova

www.business-rs.ba

www.komorars.ba

JIB: 4400926090006

PIB: 400926090006

Matični broj: 1767895